Prijava sažetaka

Sažeci maksimalno mogu imati 2500 znakova uključujući i razmake, te moraju što informativnije prikazati dobivene rezultate istraživanja. Ukoliko autori ne plate kotizaciju, sažeci neće biti uključeni u knjigu sažetaka.

Primjer sažetka