Prezentacije

Službeni jezici: hrvatski i engleski (sažetci se pripremaju na oba jezika).

Sudionici mogu predstaviti rezultate svojih istraživanja u obliku usmenih predavanja ili posterskih priopćenja. U slučaju prevelikog broja prijavljenih usmenih priopćenja pojedina izlaganja mogu biti prebačena u postersku sekciju. Glavni autor će o odluci znanstvenog odbora biti pravodobno obaviješten. Za usmena priopćenja samo jedan sažetak po izlagajućem autoru može biti predan. Molimo sudionike da usmena i posterska priopćenja budu izložena na engleskom jeziku.

Usmena priopćenja

Vremensko trajanje usmenih priopcenja biti ce ograničeno na 15 minuta uz dodatnih 5 minuta za diskusiju. Projektor i računalna oprema ce biti osigurani, kao i laserski pokazivać. Predavanja treba donijeti na USBu u formi Powerpoint (.ppt or .pptx) ili PDF (.pdf). Molimo označite svoj document s prezimenom npr. “Lastname.ppt”. Prezentacija mora biti predana na računalo najkasnije prije početka Session? Molimo da se držite zadanog vremenskog okvira za izlaganje.

Posteri

Maksimalne dimenzije za poster je 84 cm (sirina), cca 118 cm (duzina) (npr., A0 veličina je u redu). Autori moraju biti uz postere u vrijeme odredeno za prezentaciju.